Načelnik Policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović, prisustvovao je radnom sastanaku u vezi aktivnosti predviđenih “Akcionim planom prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2017-2021”, koji je održan u prostorijama Gradske uprave Prijedor.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Gradske uprave Prijedor, Policijske uprave Prijedor, Foruma za bezbjednost zajednice, Centra za socijalni rad Prijedor i predstavnici koalicije „Prva tolerancija“ Prijedor.

Na radnom sastanku prezentovane su do sada realizovane aktivnosti po navedenom planu kao i aktivnosti svih subjekata koje su planirane za naredni period. Posebno je analizirano trenutno stanje bezbjednosti nakon nekoliko incidenata koji su od početka marta mjeseca tekuće godine, evidentirani na području grada Prijedora.

S ciljem prevencije i adekvatne reakcije na incidente koji mogu da utiču na bezbjednosnu situaciju, tokom sastanka su usaglašene i preporuke za dalje postupanje, na osnovu kojih će policijski službenici planirati konkretne mjere i radnje.

Policijska uprava Prijedor će pravovremeno u saradnji sa drugim relevantnim subjektima, preduzimati preventivne mjere i radnje u okviru svojih nadležnosti i zakonom propisanim ovlaštenjima s ciljem očuvanja povoljnog bezbjednosnog ambijenta na području grada Prijedorai prijedorske regije.

PU Prijedor