Na Kozari je održan sastanak u okviru projekta “Razvoj agrarnog turizma – destinacija Balkan”, a u toku je i obuka za realizaciju kurseva u oblasti agroturizma.

U seoskom turizmu mnogi vide budućnost, a među njima je i porodica Babić iz Mlječanice. Zasad, na imanju imaju dvije drvene kuće, ali planiraju i nove sadržaje.

– Imamo u planu da u dogledno vrijeme sredimo dvorište, malo pecanu – roštilj, i da uvedemo malo sadržaja za djecu- priča nam Marija Babić.

Značaj seoskog turizma kao poslovnu prilikeu prepoznale su i brojne institucije.

U toku je projekat regionalnog nivoa u koji su uključene Bosna i Hercegovina i Srbija, kao i predstavnici Grčke, Slovenije, Slovačke i Rumunije.

Projekat se realizuje u okviru programa Evropske komisije.

– Na području Republike Srpske seoskim turizmom ili agroturizmom, ili nekim aspektom koji se naslanja na to, bavi se mali broj domaćinstava koja su kroz pomoć uspjela da pokrenu jednu takvu aktivnost – navodi Miljan Cvetković sa Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci.

Stvaranje agrokursa, čiji je prvi dio održan u okviru ovog projekta, namijenjeno je korisnicima agroturizma i domaćinstvima kako bi kroz adekvatnu edukaciju postali što konkurentniji na tržištu.

-Cilj obuka je da podignemo znanja i vještine kod predstavnika visokoškolskih institucija iz Srbije i BiH, koji dolaze iz turističkih škola, visokih škola i fakulteta i takođe iz oblasti poljoprivrede, kako bi ta znanja dalje prenosili savjetodavnim službama da bi radili dalje sa korisnicima odnosno samim pljoprivrednim domaćinstvima – pojasnila je Јelena Nastić Stojanović, Centralni balkanski institut iz Beograda.

Milenko Đurić, predstavnik Visoke turističke škole u Beogradu, ističe da je razvoj seoskog turizma u Srbiji zavisio u velikoj mjeri od inicijative i kreativnosti individualnih domaćina.

– Upravo je to ono što registrujemo u BiH. Ono što je posebno važno je da toj inicijativi treba pružiti potpunu podršku i stručnu i na bazi primjera iz prakse – dodaje Đurić.

Veoma značajan element u realizaciji ovog projekta predstavljaju i regionalne razvojne agencije, kako iz BiH tako i iz Srbije, dok je osnovna ideja projekta jačanje kapaciteta visokoškolskih institucija i pružanje usluga u oblasti seoskog turizma.

RTRS