U prostorijama Policijske uprave Prijedor, dana 27.02.2019. godine, održan je radni sastanak predstavnika Policijske uprave Prijedor sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave nadležnih za organizovanje i regulisanje saobraćaja na ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevina i predstavnika javnih preduzeća kojima je od strane jedinica lokalne samouprave povjereno održavanje putne mreže.

Na sastanku je analizirana dosadašnja saradnja i koordinacija rada, te doneseni određeni zaključci.

Dosadašnja saradnja upravljača puteva i nadležnih policijski stanica je bila na zadovoljavajućem nivou, zahvaljujući kojoj je obezbjeđen nesmetan i bezbjedan protok saobraćaja na području PU Prijedor.

Takođe u narednom periodu nastaviće se sa organizovanjem i održavanjem ove vrste sastanaka a s ciljem unapređenja saradnje.

PU Prijedor