LAV (23.7.- 22.8.) LEO
Neko će vam dati na znanje da očekuje od vas da pokažete više inicijative. Ne ulazite ni u kakve rasprave sa onima sa kojima nemate nikakvih dodirnih tačaka. Možete …