VODOLIJA (21.1.- 19.2.) AQUARIUS
Današnji dan povoljno se odražava na vaš znak. Trudite se da nađete način kako da se dopadnete nekom ko se pomalo pravi važan u vašem društvu. Možda je jedini …