RAK (22.6.- 22.7.) CANCER
Verujete da možete da izađete nakraj sa nekim ko vam je prilično nenaklonjen i spreman da vam kaže u lice sve što vam ne odgovara. Trebalo bi da budete taktičniji kada je …