prijedor-googlemapsGradska uprava Prijedora obavještava građane Prijedora da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju („ Sl.glasnik RS“ br.40/13), 24. maj 2015. godine.

Pozivaju se svi vlasnici bespravno izgrađenih objekata da podnesu zahtjev za legalizaciju u predviđenom roku.

Odjeljenje za prostorno uređenje grada Prijedora