Za srijedu, 13.februar 2019.godine, sa početkom od 10:00 časova, zakazana je 22. Sjednica Skupštine grada Prijedora.

Pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 17 tačaka među kojima je sigurno najinteresantnija ona o usvajanju Prijedloga Programa rada Skupštine grada Prijedora za 2019. godinu

DNEVNI RED
1. Aktuelni čas;
2. Prijedlog Programa rada Skupštine grada Prijedora za 2019. godinu
3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana parcelacije za lokaciju „Rastičani“ u sklopu Nacionalnog parka „Kozara“
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izredu Zoning plana radne zone na potezu željeznička stanica, Toplana i TS Prijedor 1
5. Informacija o izboru i realizaciji projekata nevladinih organizacija u 2018. godini
6. Informacija o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora Grada Prijedora u 2018. godini
7. Informacija o pružanju pravne pomoći u 2018. godini
8. Informacija o broju upisa u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih na području Grada Prijedor u 2018. godini
9. Informacija o realizaciji Programa korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2018. godini
10. Informacija o realizaciji Programa korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu
11. Prijedlog Odluke o visini boravišne takse na području grada Prijedora za 2019. godinu
12. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor korisnika budžetskih sredstava za podršku povratku, broj: 01-111-36/17 od 22.02.2017. godine
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju Aleksandra Drljače, vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Aleksandra Drljače za vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“
15. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja Skupštine grada Prijedora
16. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedor,
17. Referati iz imovinsko-pravne oblasti Izvjestilac: Dijana Stojić, šef Odsjeka za imovinske poslove i evidenciju nekretnina

Priredio – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com