RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Verujete da ne možete da se oduprete nekom ko vas na neki način proganja bilo na javi ili u mislima a i ne želite. Trudite se da nađete najbolji način kako da …