Prijem 2 profesora-JU MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“, PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 11.01.2019.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor violine – diplomirani muzičar – violinista VII stepen stručne spreme – puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme
2. Profesor solo pjevanja-diplomirani muzičar – solo pjevač VII stepen stručne spreme 19 časova sedmično bez iskustva – pripravnik na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
-uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-ljekarsko uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
– uvjerenje o neosuđivanosti , koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata , a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti i dokumentaciju iz posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:
1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2)uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
3)dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja,
4)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
5)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
6)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srspke, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavau ostale uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Testiranje i intervju za kandidate koje ispunjavaju navedene uslove će se održati 15.01.2019. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potpunom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili slati na adresu: JU Muzička škola „Savo Balaban“,Branislava Nušića br. 9, 79 101 PRIJEDOR, sa naznakom za konkurs.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija