Prijem 2 profesora-JU MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“, PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 11.01.2019.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor violine – diplomirani muzičar – violinista VII stepen stručne spreme – puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme
2. Profesor solo pjevanja-diplomirani muzičar – solo pjevač VII stepen stručne spreme 19 časova sedmično bez iskustva – pripravnik na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
-uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-ljekarsko uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
– uvjerenje o neosuđivanosti , koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata , a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti i dokumentaciju iz posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:
1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2)uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
3)dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja,
4)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
5)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
6)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srspke, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavau ostale uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Testiranje i intervju za kandidate koje ispunjavaju navedene uslove će se održati 15.01.2019. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potpunom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili slati na adresu: JU Muzička škola „Savo Balaban“,Branislava Nušića br. 9, 79 101 PRIJEDOR, sa naznakom za konkurs.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: FIRMA IZ PRIJEDORA TRAŽI ČETIRI ... BG ENERGO-TIM Proleterskih brigada 7 Prijedor Tel: 052/237-354 Predmet: KONKURS Preduzeće BG Energo-Tim d.o.o Prijedor raspisuje konkurs za ...
KONKURS ZA POSAO: POZNATOJ STOMATOLOŠKOJ AMBULANTI... STOMATOLOŠKA AMBULANTA dr Mudrinić Adresa: VukaKaradžića 20, Prijedor Te1.052/231-333 www.stomatologmudrinic.com E-mail: drmudrinic@gmail....
OGLAS ZA POSAO: ZANATSKOJ RADNJI POTREBNI RADNICI ... ZR GAVRILOVIĆ s.p. Gavrilović Rade Vitlovska bb OBAVIJEST Traže se radnici sljedećih profila -Zidari -Tesari -Armirači -NK radnici ...
OGLAS ZA POSAO: TRGOVAČKOJ RADNJI POTREBAN RADNIK TR “Start” Prijedor Brane Prokopića 30 Oglas za posao Potreban radnik za rad u poljoprivrednoj apoteci. Uslovi: Obavezan položen vozač...
KONKURS ZA POSAO: OŠ “PETAR KOČIĆ” PRI... Nastavnik njemačkog jezika - JU OŠ “Petar Kočić” Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 16.05.2...
KONKURS ZA POSAO: MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR PRIMA RA... Računovođa- JU Mašinska škola Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 16.05.2019. Broj izvrši...
KONKURS ZA POSAO: PREDSTAVNIK/-ICA U POSLOVNICI Predstavnik/-ica u poslovnici Bijeljina - Doboj - Prijedor, Bosna i Hercegovina Puno radno vrijeme Finitera Investment je u potrazi za predstav...
OGLAS ZA POSAO: PRIJEDORSKA FIRMA TRAŽI RADNIKE NA... Sva nezaposlena lica od NK do SSS koja su zainteresovana za rad na građevinskim poslovima, bez obzira na godine starosti, neophodno je da se jave posl...