Profesor islamske vjeronauke- JU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA, PRIJEDOR
Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 12.01.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Profesor islamske vjeronauke, na određeno vrijeme, za lice sa iskustvom, 1 čas sedmično.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove, propisane Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16 i 66/18) i posebne uslova propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/18).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Sl. glasnik RS“ broj: 102/14 i 42/16, kandidati su obavezni priložiti:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat,
4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
6. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
8. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu,koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla,
9. uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
10. uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u četvrtak, 16.1.2019. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu: JU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4. sa naznakom za konkurs.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: FIRMA IZ PRIJEDORA TRAŽI ČETIRI ... BG ENERGO-TIM Proleterskih brigada 7 Prijedor Tel: 052/237-354 Predmet: KONKURS Preduzeće BG Energo-Tim d.o.o Prijedor raspisuje konkurs za ...
KONKURS ZA POSAO: POZNATOJ STOMATOLOŠKOJ AMBULANTI... STOMATOLOŠKA AMBULANTA dr Mudrinić Adresa: VukaKaradžića 20, Prijedor Te1.052/231-333 www.stomatologmudrinic.com E-mail: drmudrinic@gmail....
OGLAS ZA POSAO: ZANATSKOJ RADNJI POTREBNI RADNICI ... ZR GAVRILOVIĆ s.p. Gavrilović Rade Vitlovska bb OBAVIJEST Traže se radnici sljedećih profila -Zidari -Tesari -Armirači -NK radnici ...
OGLAS ZA POSAO: TRGOVAČKOJ RADNJI POTREBAN RADNIK TR “Start” Prijedor Brane Prokopića 30 Oglas za posao Potreban radnik za rad u poljoprivrednoj apoteci. Uslovi: Obavezan položen vozač...
KONKURS ZA POSAO: OŠ “PETAR KOČIĆ” PRI... Nastavnik njemačkog jezika - JU OŠ “Petar Kočić” Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 16.05.2...
KONKURS ZA POSAO: MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR PRIMA RA... Računovođa- JU Mašinska škola Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 16.05.2019. Broj izvrši...
KONKURS ZA POSAO: PREDSTAVNIK/-ICA U POSLOVNICI Predstavnik/-ica u poslovnici Bijeljina - Doboj - Prijedor, Bosna i Hercegovina Puno radno vrijeme Finitera Investment je u potrazi za predstav...
OGLAS ZA POSAO: PRIJEDORSKA FIRMA TRAŽI RADNIKE NA... Sva nezaposlena lica od NK do SSS koja su zainteresovana za rad na građevinskim poslovima, bez obzira na godine starosti, neophodno je da se jave posl...