VODOLIJA (21.1.- 19.2.) AQUARIUS
Moguće da vam se dopada osoba koja vam je po nečemu slična, možda se radi o kolegi ili o nekom koga ste upoznali na putu ili imate da nalazite mnogo toga …