ŠKORPIJA (04.11.- 22.11.) SCORPIO
Dobro pazite šta pričate bilo partneru, udvaraču ili nekom ko vam je prilično tajanstven. Naivni ste i prostodušni, što nije vaša glavna …