ŠKORPIJA (04.11.- 22.11.) SCORPIO
Pokušavate da na delikatan način izadjete iz konfliktne situacije, u koju ste sami sebe doveli jer niste bili dovoljno uviđavni prema …