poplave prijedor iz vazduha (13)Ukupne štete od ovogodišnjih poplava na području grada Prijedora procijenjene su na 15 miliona i 20 hiljada maraka.

Ne postoje zvanični podaci u kom procentu su oštećeni građani, privrednici i drugi subjekti do sada namireni, pošto je u tu aktivnost bilo uključeno više domaćih i stranih subjekata.

-Mjere zaštite i spasavanja, koje su preduzimane na lokalnom nivou u toku poplava, te neposredno poslije povlačenja vode, koštale su oko 800 hiljada maraka. Tome treba dodati i troškove sanacije: odvoza kabastog otpada, dezinfekcije i stvaranja sanitarno-higijenskih uslova. Takođe su preduzete mjere na jačanju lokalnih kapaciteta naijmenjenih za evakuaciju i spasavanje ljudi i materijalnih dobara – rekao je Dušan Vranješ, šef Odsjeka Civilne zaštite.

Na izgradnji objekata za zaštitu od poplava, koji moraju biti izvedeni stručno i po propisima uz lokalnu zajednicu, biće uključena nadležna ministarstva i Direkcija za vode Republike Srpske.

RTV Prijedor