rtrs-dom za starija licaJavna ustanova Dom za starija lica u Prijedoru već 15 godina koliko postoji pruža sigurno utočište starijim licima gdje osim ljekarske njege imaju i ostalu potrebnu pažnju.

U Domu ima korisnika iz svih dijelova Republike Srpske i Federacije BiH.

Trenutno ih je smješteno 185.

Uslugama za treća lica Dom želi da poboljša materijalnu situaciju.

Pogledajte prilog RTRS-a.