Na području Nacionalnog parka Kozara nalazi se 12 različitih vrsta slijepih miševa.

Osam vrsta nalazi se na crvenoj listi zaštićenih vrsta flore i faune Republike Srpske.

Pogledajte prilog RTRS-a.