Koalicija “Prva tolerancija Prijedor” osuđuje vandalski čin oštećivanja objekta katoličke crkve “Blažene djevice Marije”, u narodu poznatije kao “Mehmedova crkva”, koja se nalazi na lokalitetu Stara pilana na području Nacionalnog parka Kozara.

Naime, Policijskoj upravi Prijedor 26.septembra prijavljeno je da su u vremenskom periodu od 08.09.2018. do 26.09.2018. godine, od strane nepoznatog izvršioca oštećena ulazna vrata i prozor na pomenutom vjerskom objektu, kao i dvije statue koje su se nalazile u unutrašnjosti objekta, od kojih je jedna pronađena odbačena u neposrednoj blizini vjerskog objekta.

Ovakvo skrnavljenje vjerskog objekta počinjeno od strane neodgovornog pojedinca, ili više njih, narušava imidž grada Prijedora i sigurno nije u skladu sa naporima lokalne zajednice koja želi da stvori dobar ambijent za život za pripadnike svih naroda i konfesija.

Koalicija “Prva tolerancija Prijedor” daje maksimalnu podršku radu Policijske uprave Prijedor sa nadom da će što prije identifikovati i pronaći izvršioca(ili više njih) krivičnog djela “Oštećenje ili oduzimanje tuđe stvari”.

Pozivamo ustanove i organizacije, vladinog i nevladinog sektora, da se na odgovarajući način uključe u aktivnosti koje dovode do jačanja zajedništva, tolerancije i suživota na ovim prostorima. Apelujemo na sve građane da poštivanjem različitosti daju svoj doprinos pozitivnom razvoju lokalne zajednice u interesu svih njenih građana.

Koalicija „Prva Tolerancija Prijedor” je formirana u novembru 2013. godine sa ciljem provođenja aktivnosti na sprečavanju i borbi protiv krivičnih djela i incidenata počinjenih usljed predrasuda, te s ciljem promovisanja društvene kohezije u zajednici, a sačinjavaju je predstavnici organizacija civilnog društva i pojedinaca: Udruženje žena “Nada” Prijedor, Udruženje žena “Berek” Prijedor, Udruženje žena “Rudarka” Ljubija, Udruženje građana “Familija” Prijedor, Omladinsko humanitarno udruženje “Čisto srce” Prijedor, Udruženje žena “Donja Puharska” Prijedor, KUD “Osman Džafić” Prijedor, Udruženje “Neven” Prijedor, Crveni krst Prijedor, Green Team Novi Grad, Aleksandar Drakulić, Nusreta Sivac i Prim Dr Azra Pašalić.

Koalicija “Prva tolerancija Prijedor”