U Prijedoru je, u organizaciji Privredne komore Republike Srpske, Ministarstva finansija i Poreske uprave, održan Info dan o temi nedavnih izmjena zakonodavnog okvira u oblasti rada, poreza na dohodak, definicije i obračuna plate.

“Zbunjujuća stvar za privrednike jeste što se mijenja definicija plate. Izbacuje se pojam neto plate i ostaje samo pojam bruto plate, koji sadrži osnovnu platu, varijabilni dio i cijenu rada, i upravo najviše dilema ima oko obračuna tog varijabilnog dijela”, istakla je Dijana Đaković, rukovodilac prijedorske kancelarije Privredne komore Republike Srpske.

Nakon Banjaluke, Bijeljine i Trebinja, zakonodavne novine iz ovih oblasti predstavljene su i privrednicima iz prijedorske regije.

“Prezentovaće se izmjene iz oblasti radno-pravnih odnosa i njihov uticaj na podnošenje prijave za poreze i doprinose kojima se prijavljuju plate. Isto tako ćemo prezentovati uticaj izmjena Zakona o porezu na dohodak i uticaj toga na ostvarivanje prava poreznih obveznika po smanjenju poreske osnovice koja rezultira povećanjem plata”, rekla je Persa Paić iz Poreske uprave Republike Srpske.

RTRS