Pedagog škole – OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN DUČIĆ” LAMOVITA

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 19.07.2018.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Pedagog škole, 90% izvršioca, na neodređeno radno vrijeme , pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propiosanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vapsitanju i obrazovanju i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
– Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
– Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične kljige rođenijh ili ovjerenom kopijom lične karte,
– Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena prtiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene duženosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili naloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti (škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i :
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu stidjskog programa u određernoj oblasti u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent;
2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja;
3. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Svi dokumenti koje kandidat dostavlja moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u školi u Lamovitoj 24.07.2018. godine sa početkom u 9,00 časova. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola „Jovan Dučić“, 79204 Lamovita, sa naznakon „Za konkurs“ ili lično sekretaru škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: OSNOVNA ŠKOLA „MLADEN STOJANOVIĆ... Prijem radnika - JU OŠ „MLADEN STOJANOVIĆ“ LJUBIJA – PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 23....
KONKURS ZA POSAO: OSNOVNA ŠKOLA „ĆIRILO I METODIJE... Prijem radnika - JU OSNOVNA ŠKOLA „ĆIRILO I METODIJE“ TRNOPOLJE Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 2...
KONKURS ZA POSAO: OSNOVNA ŠKOLA „DESANKA MAKSIMOVI... Prijem radnika - JU OSNOVNA ŠKOLA “DESANKA MAKSIMOVIĆ” OŠTRA LUKA Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do:...
KONKURS ZA POSAO: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PRIJEDOR... Centar za socijalni rad Prijedor JAVNI KONKURS za prijem radnika na određeno vrijeme I - RADNO MJESTO 1.STRUČNI RADNIK ZA POSLOVE MIRENJA B...
KONKURS ZA POSAO: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR P... Prijem 5 profesora - JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 16.08.2018. B...
KONKURS ZA POSAO: SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR P... Prijem 5 profesora - JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno d...
OGLAS ZA POSAO: TRGOVAC ASTRA D.O.O. PRIJEDOR 052/243-560 Trgovac (ž) Od kandidata očekujemo: -obavezno radno iskustvo minimalno 6 mjeseci -želja za napredovanjem...
FONDACIJA “ZAJEDNIČKI PUT” PRIJEDOR PRIMA PREDAVAČ... Fondacija „Zajednički put” Prijedor raspisuje Javni poziv za prijem profesora/ apsolventa/ predavača švedskog, norveškog, francuskog i ruskog jezika z...