Diplomirani inženjer rudarstva – MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 14.06.2018.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Diplomirani inženjer rudarstva – 20 časova – 1 izvršilac – pripravnik na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.6.2018.godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16.) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/18) kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15)

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika), a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Sl. glasnik RS“ broj: 102/14.i 42/16, član 7. i 8., kandidati su obavezni priložiti :

1.Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
2.Izvod iz matične knjige rođenih;
3.Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjesei (prilaže samo izabrani kandidat);
4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
6.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
7.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
8.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
9.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
11.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti
vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u petak , 15.6.2018. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu: JU „ MAŠINSKA ŠKOLA“ PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: OSNOVNA ŠKOLA „DESANKA MAKSIMOVI... Pedagog - OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” GRAD PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 28.06.2018. Bro...
OGLAS ZA POSAO: PRIJEDORSKO PREDUZEĆE TRAŽI 10 RAD... Bobana Transporti Prijedor Gornji Garevci bb Oglas za posao „Bobana Transporti“ DOO traži radnike za rad u pogonu drveta na poslovima: -rezan...
KONKURS ZA POSAO: DIREKTOR OSNOVNE ŠKOLE JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Vuk Karadžić" Omarska Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme ...
OGLAS ZA POSAO: NJEGOVATELJI/RADNICI MEDICINSKE ST... U.S.Z. “SAN“ Prijedor Dom za stara i bolesna lica Nikole Luketića 63 Prijedor OGLAS USZ „SAN” Prijedor, Dom za stara i bolesna lica, raspisuje ...
KONKURS ZA POSAO: DIREKTOR SREDNJE ŠKOLE JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 28.06.2018. Broj i...
OGLAS ZA POSAO: POMOĆNI RADNIK Vulkanizerska radnja Stanić Luke Stojanovića 26 Prijedor Vulkanizerska radnja „Stanić" otvara konkus za prijem radnika na mjesto pomoćnog radnika...
OGLAS ZA POSAO: BERAČI NA PLANTAŽI CRNE RIBIZLE Potrebni berači na plantaži crne ribizle u mjestu Ćela pored Prijedora. Cijena po ubranom kilogramu je 1 KM (obezbjeđen jedan obrok za berače). ...
KONKURS ZA POSAO: PREDUZEĆE IZ PRIJEDORA PRIMA 5 P... Predmet: KONKURS Preduzeće BG Energo-Tim d.o.o. Prijedor raspisuje konkurs za sljedeća radna mjesta: 1.Diplomirani ekonomista — pripravnik - 1...