U sklopu projekta “Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave – Getting SMEs on board” u periodu od 15.05. do 17.05. održan je internacionalni trening u Nirnbergu, Njemačka.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora PREDA-PD, Zavoda za zapošljavanje RS, filijala Prijedor, Odjeljenja za strateško planiranje i upravljanje projektima, Klaster DRVO, szr. Vujičić , lokalnih tehničkih škola i Privredne komore Banja Luka.

Na internacionalnom treningu takođe su učestvovali predstavnici ILI, Nirnberg, Njemačka, koji su ujedno i domaćini internacionalnog treninga, predstavnici CEDIT-a, Italija, OXFAM, Italija I Udruženje ALDI, Goražde, BiH. Internacionalni trening je održan u prostorijama Fridrih-Aleksander Univerzitetu. Na treningu su predstavljene projektne aktivnosti i rezultati projekta u Njemačkoj, Italiji i Bosni I Hercegovini. U drugom dijelu prvog dana treninga, Aleksander Fridrih ispred Privredne komore Nirnberg je predstavio sistem dualnog obrazovanja u Njemačkoj.

PREDA-PD