kreativni centarAgencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD” poziva sve zainteresovane da se prijave na besplatni napredni kurs „Programiranje u C/C++ jeziku“.

Kurs se realizuje kao logičan nastavak kursa “Programiranje u C jeziku”, koji je u prethodnom periodu realizovan u okviru aktivnosti Kreativnog centra Agencije “PREDA-PD”. Ovaj kurs pruža polaznicima sveobuhvatnu studiju o programskom jeziku C/C++. Predavanja ističu prednosti C/C++ jezika koji pruža programerima pisanje koda koji je univerzalan, efikasan, lak za održavanje i prenosiv na različite platforme, te koji uz dodatak objektnog načina programiranja postaje dio svih modernih programskih jezika.

Program obuke se realizuje u saradnji sa projektom Partnerstvo za inovacije – PI koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a implementira ga Education Development Center, Inc. Projekat Partnerstvo za inovacije je usmjeren na rješavanje izazova s kojima se suočavaju mladi u BiH s IKT vještinama i izazovi s kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća (MSP) iz IKT sektora, kao i mala i srednja preduzeća iz drugih sektora koji se snažno oslanjanjaju na informaciono-komunikacijske tehnologije.

Ciljevi kursa:
-Usavršavanje korištenja pokazivača u raznim problemima
-Kreiranje naprednih struktura podataka (liste, stekovi, redovi i stabla)
-Izbor najoptimalnije strukture podataka pri rješavanju problema
-Optimizacija C koda
-Manipulacija bitovima
-Pisanje programa koji ističu moderan programske dizajne i ponovno korišćenje istog koda
-Objasniti kako objektno orijentisano softversko inžinjerstvo poboljšava process razvoja softvera.
-Identifikacija osnovnih elemenata u objektno orijentisanom programskom jeziku
-Implementacija koncepta apstrakcije podataka I enkapsulacije u kreiranju apstraktnih podatkovnih tipova.
-Implementacija preopterećenih operatora (operator overloading)
-Nasljeđivanje u C++-u
-Implementiranje polimorfizma korištenjem virtuelnih funkcija
-Korištenje I/O klasa
-Komparacija između objektno orijentisanog i strukturnog programiranja
-Definisanje i korištenje klasa u C++ program
-Kreiranje i korištenje apstraktnih tipova podataka
-Nasljeđivanje klasa
-Primjena stečenog znanja u praksi
-Usavršavanje samostalnog razvoja softverskog rješenja
-Upoznavanje sa tokom i metodama rada na softverskom projektu.

Kurs počinje 24.11.2014. godine i trajaće dva mjeseca. Mjesto održavanja kursa je Poslovni centar Prijedor, učionica Kreativnog centra Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora. Grupa će biti sastavljena od 10+2 polaznika, a vrijeme održavanja je tri puta nedjeljno u popodnevnim časovima.
Preduslov za prijavu:
Poznavanje osnova programiranja u C programskom jeziku.
Odabir polaznika će se obaviti na osnovu rezultata ulaznog testa i ocjenjivanja prijava u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za izbor polaznika. Ocjenjivat će se:
1.Posjedovanje certifikata/potvrde o pohađanju obuke iz programskih jezika C, C++, C# ili nekog drugog sličnog programskog jezika;
2.Završena stručna sprema informatičkog, tehničkog ili nekog drugog sličnog opredjeljenja;
3.Iskustvo u radu u nekom od programskih jezika objektnog programiranja ili nekog drugog programiranja;
4.Reference/Pismo preporuke (ukoliko posjeduju).

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti popunjavanjem i dostavljanjem PRIJAVNOG OBRASCA kojeg možete pronaći OVDJE ili ličnom prijavom u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora, adresa Aleja Kozarskog odreda bb, 79101 Prijedor.

Popunjenje prijave slati na e-mail adresu sasa.karalic@preda.rs.ba , fax +387 52 24 16 01. Dodatnu dokumentaciju (/reference/pismo preporuke, certifikat/potvrdu o pohađanju obuka iz programiranja i sl.) po zahtjevu Tima za evaluaciju pristiglih prijava biti ćete obavezni dostaviti na uvid.

Odabir polaznika obaviće imenovani Tim za organizovanje naprednog kursa „Programiranje u C++ jeziku“ u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za izbor polaznika, na osnovu evaluacije i bodovanja pristiglih prijava i dostavljenog prijemnog zadatka.

Za sve informacije i pitanja, obratite se u Agenciju za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD, Aleja Kozarskog odreda bb, kontakt osoba Sasa Karalić ili na telefon +387 52 24 16 00 ili na e-mail sasa.karalic@preda.rs.ba .

Rok za prijavu je 19.11.2014. godine.

PREDA-PD/Kreativni centar