Na osnovu člana 25. Stav 1, Zakona o obrazovanju odraslih, (‘Sl. Glasnik RS’ br.59/09) i Rješenja Ministarstva prosvete i kulture RS, Zavoda za obrazovanje odraslih br. 07/5.1/604-571/11 od 09.12.2011. godine, direktor
JU „SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR“ raspisuje:
KONKURS

Za upis polaznika u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za sledeća zanimanja:

STRUKA ZANIMANJA-STEPEN STR.SPREME-BROJ POLAZNIKA
ZDRAVSTVO – Medicinski tehničar – IV – 24
ZDRAVSTVO – Farmaceutski tehničar – IV – 24
ZDRAVSTVO – Fizioterapeutski tehničar – IV – 24
ZDRAVSTVO – Zubno-stomatološki tehničar – IV – 24
ZDRAVSTVO – Laboratorijski tehničar – IV – 24
ZDRAVSTVO – Akušersko-ginekološki trhničar – IV – 24

USLOVI UPISA:
U program se može upisati lice starije od 18 godina sa završenom osmogodišnjom školom i koje je psihofizički sposobno savladavati programe i lica sa završenom srednjom školom a žele se upisati u program prekvalifikacije i dokvalifikacije. Dokumenta potrebna za upis :
1. Prijava za upis (dobije se u školi).
2. Ovjerene kopije svjedočanstva (prepis) prethodno završene škole za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije.
3. Rodni list.

Dokumenta za konkurs primaju se 15 (petnaest) dana od dana objavljivalja konkursa u sredstvima informisanja i na sajtu škole.
U slučaju da se ne prijavi dovoljan broj kandidata za pojedino zanimanje nastava se neće izvoditi.
Prijave na konkurs: od 8-13 časova kod sekretara škole , ul. Nikole Pašića br. 4 Prijedor. Sve informacije na telefon 052/211-262.

Direktor: Milenko Kosić,prof