Kako je krajem marta i najavio gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković prilikom obilaska klizišta na području grada Prijedora, ovih dana počela je njihova sanacija.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko –pravne poslove Tihomir Timarac izjavio je da je u martu zbog obilnih padavina došlo do pojave trinaest klizišta koja su se pojavila na području grada i da je upravo počela njihova najavljena sanacija.

„Izvršili smo sanaciju klizišta u naselju Mudrinići u Jelovcu i trenutno se izvode završni radovi na lokalnom putu u Crnoj Dolini prema zaseoku Kolari“, rekao je Timarac.

On je dodao da će se sutra krenuti sa sanacijom klizišta na putu za kamenolom.

„Nalog za izradu tehničkih rješenja i vršenje nadzora nad sanacijom klizišta je povjereno Zavodu za izgradnju grada i u saradnji sa njima se izvršavaju i kontrolišu radovi i nadamo se uspješnoj sanaciji“, rekao je Timarac.

On je dodao da su im prioriteti bili putni pravci i nekategorisani putevi na dijelovima naselja gdje je određeni broj kuća bio odsječen zbog pojave klizišta.

„Neka klizišta su zahtjevnija tako da se javlja potreba za pobijanjem bagremovih šipova uz klasičnu sanaciju putnih pravaca“ rekao je Timarac.

On je potvrdio da je planirana sanacija svih 13 klizišta u narednom periodu,a da su prioritete putni pravci.

„Imamo pojavu klizišta u voćnjacima, tako da ćemo po završetku prioritetnih klizišta sanirati i ta ostala koja imamo evidentirana“, istakao je Timarac.

Radove na sanaciji klizišta izvodi preduzeće „Niskogradnja Marjanović“ d.o.o. Prijedor.

www.prijedorgrad.org