Na osnovu člana 10. stav 2. pod đ) Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04 i 78/11) i člana 26. a u vezi sa članom 19. tačka 6, 7. i 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, te u skladu sa Odlukom o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim radnicima, broj: 02-282-1/18 od 10.04.2018. godine, direktor Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1.Odgovorni projektant za elektroinstalacije jake struje…………………………1 izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme
2.Odgovorni projektant za termotehničke instalacije……………………………..1 izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme
3.Odgovorni projektant za fazu niskogradnje …………………………………….. 1 izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme
4. Opšti uslovi koje kandidati za radno mjesto pod 1. 2. i 3. treba da ispunjavaju:
-da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH
-da su stariji od 18 (osamnaest) godina
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost
5.Posebni uslovi za kandidate za radno mjesto pod brojem 1.
-VII stepen stručne spreme,
-završen elektrotehnički fakultet (240 ECTS bodova),
-najmanje 8 godina radnog iskustva na poslovima izrade ili revizije tehničke dokumentacije,
-posjedovanje licence za izradu tehničke dokumentacije, dio elektro faze – instalacije jake struje, elektroenergetskih postrojenja i nadzor,
-posjedovanje licence za reviziju tehničke dokumemntacije, dio elektro faze – instalacija jake struje elektroenergetskih postrojenja i nadzor,
-poznavanje računarskih programa Word, Excel, AutoCad,
-poznavanje osnova engleskog jezika.
6.Posebni uslovi za kandidate za radno mjesto pod brojem 2.
-VII stepen stručne spreme,
-završen mašinski fakultet (240 ECTS bodova),
-najmanje 8 godina radnog iskustva na poslovima izrade ili revizije tehničke dokumentacije,
-posjedovanje licence za izradu tehničke dokumentacije, dio mašinske faze –oblast termotehnike, instalacije grijanja, ventilacije, klimatizacije i nadzor,
-posjedovanje licence za reviziju tehničke dokumentacije – dio mašinske faze –oblast termotehnike, instalacije grijanja, ventilacije, klimatizacije i nadzor,
-položen stručni ispit za poslove sprovođenja i projektovanja zaštite od požara,
predviđen za visoku stručnu spremu,
-poznavanje rada na računaru – Word, Excel, AutoCad,
-poznavanje osnova engleskog jezika.
7. Posebni uslovi za kandidate za radno mjesto pod brojem 3.
– VII stepen stručne spreme,
– završen građevinski fakultet (240 ECTS bodova),
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja na poslovima izrade
tehničke dokumentacije,
– položen stručni ispit, struka građevinska, smjer saobraćajni,niskogradnja,
– posjedovanje licence za izradu tehničke dokumentacije – faza niskogradnje i nadzor,
– poznavanje računarskih programa: WORD, Excel, AutoCad, Plateia,
– poznavanje osnova engleskog jezika.
8. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti:
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
-diplomu o stečenom obrazovanju,
-dokaz o traženom radnom iskustvu za radno mjesto na koje konkurišu,
-licence i dokaze o položenim ispitima koji se traže za radno mjesto na koje konkurišu,
-dokaz o poznavanju računarskih programa koji se traže za radno mjesto na koje konkurišu,
-biografiju – potpisanu
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat prije stupanja na radno mjesto)
9.Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u listu „Glas Srpske“ .
10.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
11.Prijave se mogu dostaviti lično na protokol preduzeća ili poštom na adresu: JP „ZIG“ Prijedor, ulica
Miloša Obrenovića broj 18 c, 79101 Prijedor, sa naznakon “Prijava na konkurs.“
12.Dokumenta-dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, jer se ista neće vraćati.
13.Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na razgovor. O mjestu i vremenu razgovora kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
14.O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

DIREKTOR
Zoran Stanisavljević

Prijedor, 11.04.2018.god.

Povezane vijesti

KINO KOZARA-REPERTOAR: PRVI ČOVJEK NA MJESECU Film – Prvi čovjek na mjesecu Termin – 11.10.-17.10. u 21.00 Cijena ulaznice – 4 KM Trajanje – 142 minuta Žanr – Drama, biografija Originalni naz...
KINO KOZARA-REPERTOAR: VILI KOČNICA – SINHRO... Film – Vili kočnica – sinhronizovano Termin – 11.10.-17.10. u 19.00 Cijena ulaznice – 4 KM Trajanje – 90 minuta Žanr – Animirani Originalni naziv...
U MUZEJU KOZARE OTVORENA IZLOŽBA “MOGUĆA REALNOST”... U Muzeju Kozare otvorena je izložba fotografija pod nazivom “Moguća realnost” autora akademskog fotografa iz Beograda Vukice Vukas. Direktor Muzeja...
POZORIŠTE PRIJEDOR: VEČERAS PREMIJERA “KOLUBARSKE ... Predstava “Kolubarska bitka” većeras će biti premijerno izvedena u Pozorištu Prijedor od 20:00 časova. Riječ je o autorskom projektu Aleksandra Dun...
POBJEDA VIOLETE BOŽOVIĆ IZ PRIJEDORA NA SVJETSKOM ... Pjesnikinja iz Prijedora Violeta Božović je sa pjesmom “Sve što stihom svijetli u meni te pjeva“ pobjedila na Svjetskom šampionatu za poeziju – Rumuni...
KINO KOZARA-REPERTOAR: VENOM Film – Venom Termin – 04.10.-10.10. u 21.00 Cijena ulaznice – 4 KM Trajanje – 112 minuta Žanr – Akcija, SF Originalni naziv filma – Venom Uloge ...
KINO KOZARA-REPERTOAR: STOPALIĆI – SINHRONIZOVANO... Film – Stopalići – sinhronizovano Termin – 04.10.-10.10. u 19.00 Cijena ulaznice – 4 KM Trajanje – 96 minuta Žanr – Animirani Originalni naziv fi...
POZORIŠTE PRIJEDOR: PREMIJERA “KOLUBARSKE BITKE” U... Premijeru predstave “Kolubarska bitka” u 66.sezoni Pozorišta Prijedor publika će moći da pogleda u subotu, 6.oktobra od 20:00 časova. Radi se autor...