Ove srijede, 18.aprila, biće održana 16.sjednica Skupštine grada Prijedora.

Pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 21 tačkom.

Osim uvijek interesantnog Aktuelnog časa, odlučivaće se ko će dobiti priznanja i nagrade povodom 16.maja, Dana grada.

Za dodjelu najvišeg javnog priznanja, Plakete grada Prijedora, predloženo je privredno društvo JAVOR d.o.o. Prijedor za izuzetne rezultate na području privrede

Za dodjelu Povelje počasnog građanina grada Prijedora predložen je Ljubivoje Ršumović.

Za dodjelu Nagrade grada Prijedora koju prati i novčani iznos od 1.500 KM predložen je protojerej stavrofor Ranko Maletić, za poseban doprinos u stvaranju međureligijske saradnje, tolerancije, trajnog i iskrenog suživota svih naroda na ovom području kao i posebnog doprinosa u očuvanja srpske tradicije i kulture.

Za dodjelu Nagrade grada Prijedora koju prati i novčani iznos od 1.500 KM predložen je i policajac Slađan Dačić za izuzetno human i hrabar gest spasavanja mladog života.

DNEVNI RED
1. Aktuelni čas;
2. Prijedlog Odluke o nagradama i priznanjima grada Prijedora
– Plaketa grada,
– Povelja počasnog građanina,
– Nagrada grada,
3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Urbanističkog plana Ljubije 2016.-2036. godina,
4. Prijedlog Odluke o donošenju Regulacionog plana „Benkovac“,
5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana RŽR Ljubija – „Centralna rudišta“ na teritoriji grada Prijedora i opštine Oštra Luka,
6. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana „Aerodrom 4“,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana „Aerodrom 4“,
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova upravnih odbora u JU čiji je osnivač grad Prijedor,
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova upravnih odbora u JU čiji je osnivač grad Prijedor,
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova,
11. Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana prevencije krivičnih dijela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2017.-2021. godine,
12. Informacija o radu matičnih javnih ustanova iz oblasti kulture za 2017. godinu
– JU Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“
– JU „Muzej Kozare“ Prijedor,
13. Izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti kulture u 2017. godini
– Pozorište „Prijedor“ Prijedor,
– JU „Galerija 96“ Prijedor,
– JU „Centar za prikazivanje filmova“
14. Izvještaj o poslovanju javnih komunalnih preduzeća u 2017. godini
– AD „Komunalne usluge“ Prijedor,
– AD „Vodovod“ Prijedor,
– AD „Toplana“ Prijedor,
– AD „Gradska tržnica“ Prijedor,
15. Izvještaj o radu Turističke organizacije grada Prijedora za 2017. godinu,
16. Izvještaj o poslovanju „Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor za 2017. godinu,
17. Izvještaj o poslovanju JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor za 2017. godinu,
18. Izvještaj o radu Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ Prijedor za 2017. godinu,
19. Informacija o radu Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika Prijedor za 2017. godinu,
20. Informacija o radu JU Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor u 2017. godini,
21. Referati iz imovinsko-pravne oblasti.

Priredio – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com