Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16), i člana 3. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih („Službeni glasnik Grada Prijedora“ broj: 5/18), Gradonačelnik Prijedora, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor najpovoljnijih projekata u oblasti poboljšanja položaja mladih Grada Prijedora

1. Konkurs se raspisuje za finansiranje omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih, u sljedećim oblastima:
– Izgradnja urbanog omladinskog sektora,
– Poboljšanje položaja mladih u ruralnim sredinama,
– Aktivnosti koje potiču mlade na demokratiju, toleranciju i ravnopravnost polova,
– Kreativno izražavanje mladih kroz kulturni rad i različite oblike umjetnosti,
– Aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i zdravom stilu života
– Podrška zapošljavanju i mobilnosti mladih,
– Promovisanje volonterskih aktivnosti i aktivnog učešća mladih.

2. Aplikant može aplicirati samo sa jednim projektom.

Prijava treba da sadrži sljedeće:

a) Za omladinske organizacije:

– Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
– Uvjerenje o poreskoj registraciji – JIB (ovjerena kopija),
– Transakcijski račun (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke),
– Bilans stanja i bilans uspjeha za proteklu godinu (ovjerena kopija),
– Za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole,
– Popunjen obrazac za pisanje prijedloga projekta kojim organizacija konkuriše na raspisani Javni konkurs (isti sadrži sve nepophodno za vrednovanje i ocjenjivanje projekta, a zainteresovana lica mogu ga pronaći na oficijelnoj stranici Grada www.prijedorgrad.org i u kancelariji 64.

b) Za neformalne grupe:

– Rješenje o registraciji omladinske organizacije sa područja Grada Prijedora, koja daje administrativnu podršku neformalnoj grupi (ovjerena kopija), bilans stanja i bilans uspjeha za proteklu godinu (ovjerena kopija),
– Transakcijski račun omladinske organizacije koja daje administrativnu podršku (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke),
– Partnerski ugovor neformalne grupe i omladinske organizacije,
– Za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole,

– Popunjen obrazac za pisanje prijedloga projekta kojim organizacija konkuriše na raspisani Javni konkurs (isti sadrži sve nepophodno za vrednovanje i ocjenjivanje projekta, a zainteresovana lica mogu ga pronaći na oficijelnoj stranici Grada www.prijedorgrad.org i u kancelariji 64.

3. Prijava se podnosi Komisiji za dodjelu sredstava za mlade u zatvorenoj koverti i predaje na protokol Grada Prijedora.

4. Rok za podnošenje prijave je 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa. Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

5. Javni konkurs će biti objavljen u sedmičnom listu „Kozarski vjesnik“, kao i na oficijelnoj veb stranici Grada Prijedora.

GRADONAČELNIK
Milenko Đaković

obrazac-omladinske organizacije

Povezane vijesti

Likovi iz bajke krase učionicu: Dva mlada Prijedor... Dva mlada Prijedorčana su prethodne dvije sedmice oslikali zid na ulazu u Dječiji vrtić Radost u ovom gradu. Miloš Bajić i Stevan Šeatović su defek...
Nedjelja djeteta: Prijedorski pčelari poklonili me... Predstavnici Udruženja "Prva pčela" Prijedor posjetili su danas prijedorski vrtić "Radost" i ustanovi koja brine o najmlađim sugrađanima poklonili med...
OŠ “Petar Kočić” Prijedor: Donacija Po... Predstavnici Organizacije Žena Saveza Srba u Švedskoj, donirali su Područnom odjeljenju u Gornjim Orlovcima televizor, 14 lopti, te raznovrstan školsk...
“Psiholuminis” Prijedor: Održane radio... U susret Međunarodnom danu mentalnog zdravlja Psihološko savjetovalište „Psiholuminis“ u utorak, 8.10.2019. godine u svojim prostorijama na adresi Usk...
Gradonačelnik Đaković posjetio vrtić “Radost... Na poziv mališana iz Dječijeg vrtića "Radost" gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je danas posjetio ovu predškolsku ustanovu. "Namjera nam je b...
Gradonačelnik Đaković organizovao prijem za mališa... Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković danas je u povodu Nedjelje djeteta priredio prijem za mališane Dječijeg vrtića "Radost" Prijedor i uručio pokl...
Prijedor – Nedjelja djeteta: Kreativna radio... "Moja hraniteljska porodica" naziv je radionice koju je danas za djecu iz hraniteljskih porodica organizovao Centar za socijalni rad Prijedor u okviru...
Centar za socijalni rad Prijedor: Dječija nedjelja... Centar za socijalni rad Prijedor posvetiće Dječiju nedjelju, koja će biti održana od 7. do 13. oktobra pod nazivom "Moja sedmica, moja godina", zaštit...