U organizaciji Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske u Prijedoru je održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti žrtava ratne torture.

Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić tom prilikom novinarima je izjavila da ovo ministarstvo po prvi put donosi zakon za žrtve ratne torture u Republici Srpskoj.

-Zakon je urađen sa nama kao predstavnicima žrtava, ali i sa svim institucijama koje se bave ovom problematikom. Ovo je prvi put da je Republika Srpska našla rješenje za populaciju koja je do sada bila izostavljena u ovom mirnodopskom period – rekla je Živković Rajilić.

Ona je dodala da su ovim nacrtom zakona predviđene sve žrtve ratne torture, pogotovo žene i djeca koji po dosadašnjim zakonima nisu mogli da ostvare pravo.

-Sada će moći da ostvare pravo na mjesečna primanja po kategorijama i biće oslobođeni participacije za liječenje, imaće pravo na besplatnu pravnu pomoć, banjsko liječenje, samozapošljavanje i time dobiti prava koja do sada nismo imali nikada ni po jednom zakonu – naglasila je Živković Rajilić.

Pomoćnik ministra boračko-invalidske zaštite Duško Milunović rekao je da je ova oblast do sada ipak bila uređena na neki način jer je postojao Zakon o civilnim žrtvama rata.

-On je bio prilično strog u smislu da je vrlo mali broj ljudi mogao da ostvari svoje pravo po tom osnovu. Po tom zakonu status civilne žrtve rata moglo je da stekne samo lice koje je imalo najmanje 60 odsto invaliditeta, tako da se javila potreba da se ova oblast uredi na drugačiji način i pruži mogućnost većem broju lica koja su preživjela torture da ostvare to parvo – dodao je Milunović.

Tekst i foto – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com