Stanovništvo sjeverozapadnog dijela Srske može da odahne. Nasip ugrožen klizištem u Kozarskoj Dubici na vrijeme je saniran, i izdržao je nalet nabujale Moštanice. U ovoj opštini ukinuta je odluka o vanrednom stanju.

Vodostaj Sane u Prijedoru opada, ali klizišta i dalje prijete. Slično je i u Kostajnici.

Najgore je prošlo – nasip u dubičkom Јošiku je spasen. Preko osamdeset kamiona materijala dovezeno je kako bi se sanirala pukotina duga sedamdesetak metara.

“Zahavljujući ljudima i svim akcijama koje su juče odrađene, to je sanirano i sad zasad je mirno i bezbjedno”, rekao je Ranko Rokić iz Јošika.

“Hvala bogu da su to napravili. Sada je sigurnije sto posto, a ujedno i pada voda”, dodao je Adem Nesimović iz Јošika.

Kozarska Dubica više nije ugrožena, pa je u opštini ukinuto vanredno stanje.

“Za nekih šest nepunih sati navučena je velika količina kamena, ovoga materiajla, na ovaj način mi smo napravili jedan dobar potporni zid”. naglasio je načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić.

Vodostaj Save kod Donje Gradine stagnira na rekordnih 928 centimetara. Nabujala voda prijeti Spomen – području, a ugrožen je i spomenik “Topola užasa”.

“Odbor za Donju Gradinu će prema Ministarstvu prosvjete i Vladi Republike Srpske kandidovati projekat da vidimo. Čak postoji prijedlog da se sa ovoga mosta na viši nivo premjesti Topola užasa”, istakao je predsjednik Odbora za Spomen područje Donja Gradinu Narodne skupštine Republike Srpske Darko Banjac.

Vodostaj Sane u Prijedoru opada,ali veliki problem predstavljaju klizišta i podzemne vode.

“Klizište nastaje i dalje da se kliže, Ide prema šumi i pojavljuju se nove pukotine po kući”, izjavio je Pero Miočionović iz Bukove Kose.

“Imamo konkretno problem u naselju Tukovi, gdje nam moraju raditi pumpe, jer nam značaj broj stambenih objekata tako da kažem okupiran tom površinskom vodom”, naveo je šef Odsjeka civilne zaštite Grada Prijedora Dušan Vranješ.

Stanje je dosta stabilnije na području Novog Grada, gdje vodostaji Une i Sane stalno opadaju.

RTRS