Stručni saradnik-psiholog škole – Srednjoškolski centar Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 15.03.2018.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Stručni saradnik- psiholog škole: 1 izvršilac /sa iskustvom i položenim stručnim ispitom / puna norma, na neodređeno radno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj:1/16) kandidati treba i da ispunjavaju potrebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj : 74/08, 106/09, 104/11, 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 29/12, 80/14, 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske” broj 102/14 sa izmjenama i dopunama od 27.5.2016. “Sl. Glasnik RS“ broj 42/16)

Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o radu (“Sl. Glasnik RS“ broj:1/16), te člana 75. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik RS“ broj 74/08, 106/09, 104/ 11, 33/14), te člana 7. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. Glasnik RS“ broj 102/14, 42/16), opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3.Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa .
Kandidat uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova treba da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih

Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radnu odnos u srednjoj školi (“Sl. Glasnik RS“ broj 102/14, 42/16), a ona podrazumjeva:
1.Ovjerena fotokopija diplome o završenim prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojim je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,
3.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke: vrsta posla , dužina ostvarenog radnog staža i stepen stručne spreme,
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU“Srednjoškolski centar Prijedor“ u Prijedoru, Nikole Pašića broj 4, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta NE OTVARATI.
Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske .
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje .

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, a dostavili su potpune i blagovremene prijave, dužni su pristupiti inervjuu i testiranju koji će se obaviti dana 20.3.2018. godine u 10,00 časova u prostorijama JU „Srednjoškolski centar Prijedor, u Prijedoru“.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: PREDUZEĆE IZ PRIJEDORA PRIMA 5 P... Predmet: KONKURS Preduzeće BG Energo-Tim d.o.o. Prijedor raspisuje konkurs za sljedeća radna mjesta: 1.Diplomirani ekonomista — pripravnik - 1...
OGLAS ZA POSAO: KV I NK RADNICI ZR “GAVRILOVIĆ” S.P. Gavrilović Rade Vitlovska bb Tel: 065/339-919 OGLAS Za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme Oglas za radna ...
OGLAS ZA POSAO: KONOBAR/KUHAR UR „Centar“ Kozarac Mladena Stojanovića 3 Kozarac-Prijedor UR „Centar“ Kozarac hitno potreban konobar i kuhar(za roštilj i picu). Obezbjeđena ...
KONKURS ZA POSAO: FIRMA IZ LJUBIJE PRIMA 5 PRIPRAV... EKP ELKER A.D. Ljubija Drage Lukića 39a Ljubija Pripravnici sljedećih zanimanja: 1.Diplomirani ekonomista - 1 pripravnik 2.Diplomirani inžin...
KONKURS ZA POSAO: POTREBNA TRI RADNIKA RAZLIČITIH ... ENEKS-M doo Kozarac Autoservis, tehnički pregled i osiguranje vozila Kozaruša bb, 79202 Kozarac, Prijedor, Republika Srpska, BiH Tel/fax: 052/482-5...
KONKURS ZA POSAO: KUHAR USZ „Naš dom Enea“ Dom za smještaj bolesnih i starijih lica Kozaruša bb Kozarac-Prijedor Tel: 052/911-811 Konkurs za KV kuhara Potrebna KV k...
KONKURS ZA POSAO: PRIJEDORSKO PREDUZEĆE PRIMA 5 PR... Predmet: KONKURS Preduzeće Inving Invest Inžinjering d.o.o Prijedor raspisuje konkurs za sljedeća radna mjesta: 1.Diplomirani ekonomista — pri...
FONDACIJA “ZAJEDNIČKI PUT” PRIJEDOR TRAŽI PROFESOR... Fondacija „Zajednički put” Prijedor raspisuje Javni poziv za prijem jednog profesora engleskog jezika za angažman u okviru programa „Škola stranih jez...